Súťaž

Iphone 6 ako darček pod stromček od Dobrej misky

 

O súťaži

Máme pre vás Iphone 6 pod stromček. Chcete ho? Áno, tak stačí jediné. Ak nakúpite v období od 1. 12. 2017 do 15. 12. 2017 v e-shope www.dobra-miska.sk alebo www.dobra-miska.cz aspoň za 60 EUR , budete zaradení do zlosovania o iPhone 6 32GB Space Grey. Podmienkou je uvedenie hesla "Súťaž" v poznámke objednávky. Uzávierka súťaže je o polnoci 15. 12. 2017. Súťažiaci môžu v danom období nakúpiť viackrát a zvýšiť tak svoju šancu na výhru.

 

Usporiadateľ súťaže

DOBRÁ MISKA s.r.o., Karpatská 9, Brno 625 00, IČ: 02477432 (ďalej len "Usporiadateľ").

 

Trvanie a miesto súťaže

Súťaž bude zahájená od 1. 12. 2017 do 15. 12. 2017. Výsledky budú vyhlásené 16. 12. 2017. Súťaž prebieha na území Českej republiky a Slovenska. Doručovacia adresa pre zaslanie výhry musí byť v Českej republike alebo na Slovensku.

 

Priebeh súťaže

Stačí nakúpiť od 1. 12. 2017 do 15. 12. 2017 v našom e-shope aspoň za 60 EUR a do poznámky napísať heslo "Súťaž". Súťažiaci môžu v danom období nakúpiť viackrát a zvýšiť tak svoju šancu na výhru.

 

Výhercovia a výhry v súťaži

Zo všetkých súťažiacich, ktorí splnia uvedené podmienky, vyžrebujeme jedného výhercu. Výhercovia budú vyhlásení telefonicky alebo e-mailom nasledujúci deň po skončení súťaže.

Výhru zašle usporiadateľ výhercovi prepravnou spoločnosti Geis na vlastné náklady.

 

Všeobecné podmienky

Nutnou podmienkou účasti v súťaži a odovzdanie výhier je súhlas súťažiaceho s pravidlami. Nákupom prejaví každý účastník svoj súhlas s pravidlami a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia v sporných otázkach vzniknutých v súvislosti s priebehom a organizáciou súťaže. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek prípadné škody vzniknuté v súvislosti s vyzdvihnutím a užívaním výhier. Usporiadateľ si zároveň vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru inou výhrou podobného typu a hodnoty.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nespĺňajú podmienky súťaže alebo inak odporujú dobrým mravom či právnym predpisom Českej republiky, poprípade môžu poškodiť povesť usporiadateľa alebo tejto súťaže.

Prihlásenie / Registrácia

0 položiek v košíku

MENU