MENU

Ataxxa Spot-on Dog XL 2000mg/400mg 1x4ml

Roztok na aplikáciu na kožu - spot-on pre psy nad 25 kg

EAN: 3838989660109 ID: 14362

Cena: €9,33
Dostupnosť: Skladom (viac než 20ks)
zajtra u vás

Platí iba u prepravnej spoločnosti Geis a pri platbe v hotovosti alebo PayU

Dátum expirácie: 31.10.2025
+ - ks

Nákupom tohoto produktu získate 18 bonusových bodov

Ako sú zákazníci spokojní s týmto produktom? Recenzia

Ataxxa Spot-on Dog XL 2000mg/400mg 1x4ml

  • Akcia

Popis

KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedna pipeta (4,0 ml) obsahuje:
Účinné látky:
Permethrin 2000,0 mg
Imidaclopridum 400,0 mg

Pomocné látky:
Butylhydroxytoluén (E321) 4,0 mg

Úplný zoznam pomocných látok nájdete v časti 6.1.


3. DÁVKOVACIA FORMA

Roztok na aplikáciu na pokožku - spot-on.
Žltkastý až hnedastý číry roztok.4. DÁVKOVACIA FORMA

Roztok na aplikáciu na pokožku - spot-on.1 Cieľový druh zvierat


Psy

4.2 Indikácie so špecifikáciou cieľového druhu zvierat

Liečba a prevencia napadnutia blchami (Ctenocephalides felis).

Blchy na psoch sú usmrtené do jedného dňa po aplikácii. Jediná aplikácia chráni pred ďalším napadnutím blchami počas 4 týždňov. Prípravok sa môže používať ako súčasť stratégie liečby alergie na blšie uhryznutie (FAD).


4.3 KontraindikáciePri nedostatku dostupných informácií by sa prípravok nemal používať u šteniat mladších ako 7 týždňov alebo u psov s hmotnosťou pod 25 kg.

Nepoužívajte v prípade precitlivenosti na účinné látky alebo na niektorú z pomocných látok.
Nepoužívajte u mačiek (pozri časť 4.5 - Osobitné bezpečnostné opatrenia pri používaní).


4.4 Osobitné upozornenia pre jednotlivé cieľové druhy

Prípravok zostáva účinný proti blchám aj vtedy, keď je zviera namočené. Po týždni ponorenia do vody na jednu minútu sa pretrvávajúci insekticídny účinok proti blchám neznížil. Ošetrované zviera by sa však malo vyhýbať dlhodobému intenzívnemu kontaktu s vodou. V prípadoch častého a/alebo dlhodobého pôsobenia vody sa môže trvanie účinku skrátiť. V týchto prípadoch nepoužívajte opakované aplikácie častejšie ako raz týždenne. Ak pes vyžaduje šampónovanie, malo by sa to vykonať pred podaním alebo aspoň 2 týždne po aplikácii, aby sa zabezpečila optimálna účinnosť prípravku.

4.5 Osobitné bezpečnostné opatrenia pri používaní

Osobitné bezpečnostné opatrenia pri používaní u zvierat

Zabráňte kontaktu obsahu pipety s očami alebo ústnou dutinou ošetrených psov.

Prípravok aplikujte presne tak, ako je opísané v časti 4.9. Je potrebné zabrániť najmä orálnemu požitiu prípravku olizovaním miesta aplikácie ošetrenými zvieratami alebo zvieratami, ktoré sú s nimi v kontakte.

Nepoužívať u mačiek.Tento výrobok je pre mačky mimoriadne toxický a môže byť pre ne smrteľný vzhľadom na špecifickú fyziológiu mačiek, ktoré nie sú schopné metabolizovať niektoré látky vrátane permetrínu. Aby ste zabránili náhodnému kontaktu mačiek s prípravkom, po ošetrení držte ošetrené psy oddelene od mačiek, kým miesto aplikácie nezaschne. Je dôležité zabezpečiť, aby mačky neolizovali miesto aplikácie na psovi, ktorý bol ošetrený týmto prípravkom. Ak sa tak stane, okamžite sa poraďte so svojím veterinárnym lekárom.


Pred použitím tohto prípravku u chorých alebo oslabených psov sa poraďte so svojím veterinárnym lekárom.


Osobitné bezpečnostné opatrenia pre osoby, ktoré podávajú veterinárne lieky zvieratám

Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a ústami.
Počas aplikácie tohto prípravku nejedzte, nepite a nefajčite.


Po použití tohto prípravku si dôkladne umyte ruky.
V prípade náhodného kontaktu s pokožkou okamžite umyte postihnuté miesto vodou a mydlom.
Osoby so známou precitlivenosťou pokožky môžu byť na tento výrobok obzvlášť citlivé.
Hlavnými klinickými príznakmi, ktoré možno pozorovať vo veľmi zriedkavých prípadoch, sú prechodné zmyslové podráždenia pokožky, ako je mravčenie, pálenie a necitlivosť.
V prípade náhodného kontaktu s očami ich dôkladne vypláchnite vodou. Ak podráždenie pokožky alebo očí pretrváva, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ošetrujúcemu lekárovi ukážte príbalový leták alebo etiketu.
Výrobok nejedzte. V prípade náhodného požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a lekárovi ukážte príbalový leták alebo etiketu.
Nemanipulujte s ošetrenými zvieratami a nedovoľte deťom, aby sa s nimi hrali, kým aplikovaný prípravok nezaschne. Odporúča sa liečiť zvieratá večer a nedovoliť, aby čerstvo ošetrené zvieratá spali so svojimi majiteľmi, najmä s deťmi.
Aby ste zabránili deťom v prístupe k pipetám, uchovávajte pipety v pôvodných obaloch až do ich použitia a použité pipety okamžite zlikvidujte.

iii) Ďalšie bezpečnostné opatrenia

Rozpúšťadlo v prípravku môže kontaminovať niektoré materiály, ako je koža, tkaniny, plasty a povrchové materiály. Pred kontaktom s takýmito materiálmi nechajte miesto aplikácie vyschnúť.

Prípravok je nebezpečný pre vodné organizmy, ošetrené psy sa v žiadnom prípade nesmú kúpať vo vodných tokoch najmenej 48 hodín po ošetrení.

4.6 Nežiaduce reakcie (frekvencia a závažnosť)

V mieste aplikácie sa môže vyskytnúť svrbenie, vypadávanie srsti, začervenanie, opuch a erózia, ktoré zvyčajne samé ustúpia.


Vo veľmi zriedkavých prípadoch možno u psov citlivých na permetrín pozorovať zmeny správania (nepokoj, tras, kňučanie alebo kotúľanie), gastrointestinálne príznaky (vracanie, hnačka, nadmerné slinenie, znížená chuť do jedla) a neurologické príznaky, ako sú nestabilné pohyby a zášklby alebo letargia. Tieto príznaky sú zvyčajne prechodné a samé ustúpia.

Nežiaduci perorálny príjem môže viesť k prechodnému vracaniu a neurologickým príznakom, ako je tras a nekoordinovanosť. Liečba by mala byť symptomatická. Nie je známa žiadna špecifická protilátka.

Frekvencia nežiaducich reakcií je charakterizovaná nasledujúcimi pravidlami:
- veľmi časté (nežiaduce reakcie sa vyskytujú u viac ako 1 z 10 zvierat počas jednej liečby)
- časté (u viac ako 1, ale menej ako 10 zo 100 zvierat)
- menej časté (u viac ako 1, ale menej ako 10 z 1000 zvierat)
- zriedkavé (u viac ako 1, ale menej ako 10 z 10000 zvierat)
- veľmi zriedkavé (u menej ako 1 z 10000 zvierat, vrátane ojedinelých hlásení).

4.7 Použitie počas tehotenstva, dojčenia alebo laktácie

Bezpečnosť veterinárneho lieku pri používaní počas tehotenstva a dojčenia nebola stanovená. Používajte len po zvážení terapeutického prínosu a rizika príslušným veterinárnym lekárom.

4.8 Interakcie s inými liekmi a iné formy interakcie

Nie sú známe.

4.9 Množstvo a spôsob podávania

Spôsob podávania a dávkovanie:
Len na aplikáciu na kožu - spot-on. Aplikujte len na neporušenú pokožku.

Odporúčaná minimálna dávka je:
10 mg/kg živej hmotnosti (bw) imidaklopridu a 50 mg/kg živej hmotnosti (bw) permetrínu.

Podávajte lokálnou aplikáciou na pokožku podľa živej hmotnosti takto:

Pre psy s hmotnosťou 40 kg možno použiť vhodnú kombináciu pipiet. Na zabezpečenie správneho dávkovania by sa mala čo najpresnejšie určiť živá hmotnosť. Na zníženie rizika opätovného napadnutia novými blchami sa odporúča ošetriť všetky psy v domácnosti. Vhodným prípravkom by mali byť ošetrené aj ostatné domáce zvieratá žijúce v rovnakej domácnosti. Zároveň sa odporúča používať vhodné prípravky proti dospelým blchám a ich vývojovým štádiám v prostredí zvieraťa. V závislosti od rozsahu napadnutia blchami môže byť potrebné ošetrenie opakovať. Interval medzi dvoma ošetreniami by mal byť 4 týždne. V prípadoch častého a/alebo dlhodobého pôsobenia vody však môže byť trvalá účinnosť znížená. V týchto prípadoch nepoužívajte opakované aplikácie častejšie ako raz týždenne. V miestach aplikácie sa môžu vyskytnúť prechodné kozmetické zmeny (napr. šupinky na koži, biele škvrny a vypadávanie vlasov). Spôsob podávania: Vyberte jednu pipetu z obalu. Aplikátor pipety držte vo zvislej polohe. Poklepte na užšiu časť pipety, aby ste sa uistili, že obsah je v hlavnej časti pipety, otočte a vytiahnite uzáver. Na pipetu nasaďte opačný koniec uzáveru. Zatlačte a otočte uzáver, aby ste premáčkli tesnenie pipety. Pre psy s hmotnosťou nižšou ako 10 kg: Keď pes stojí, uvoľnite srsť v oblasti medzi lopatkami, až kým nie je viditeľná koža. Ústie pipety priložte priamo na pokožku a celý obsah pipety naneste priamo na pokožku tak, že pipetu niekoľkokrát pevne stlačíte. Pre psov s hmotnosťou nad 10 kg: Aplikujte na psa, ktorý stojí na mieste. Celý obsah pipety by sa mal rovnomerne naniesť v štyroch kvapkách na chrbát psa od ramien ku koreňu chvosta. Pri každom odkvapkávaní uvoľňujte srsť, až kým nie je viditeľná koža. Umiestnite ústie pipety priamo na pokožku a jemným stlačením pipety naneste príslušnú časť obsahu priamo na povrch pokožky. Nenanášajte príliš veľa roztoku na jedno miesto, roztok môže stekať po boku psa. 4. Roztok naneste na jedno miesto, aby ste ho mohli rozpustiť.10 Predávkovanie (príznaky, prvá pomoc, antidotá), ak je to potrebné Klinické príznaky neboli pozorované u zdravých šteniat alebo dospelých psov, ani pri použití päťnásobného predávkovania, ani u šteniat, ktorých matky boli vystavené trojnásobnému predávkovaniu kombináciou imidaklopridu a permetrínu. Závažnosť kožného erytému, ktorý sa môže niekedy vyskytnúť, sa zvyšuje pri (nadmernom) dávkovaní. 4.11 Čas použiteľnosti Nie je určený pre potravinové zvieratá. 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI Farmakoterapeutická skupina: Ektoparazitiká na lokálnu aplikáciu, vrátane insekticídov, permetrínu, kombinácií. ATCvet kód: QP53AC54 5.1 Farmakodynamické vlastnosti Prípravok je ektoparazitikum na lokálne použitie obsahujúce imidakloprid a permetrín. Imidakloprid je ektoparazitikum patriace do skupiny chloronikotinylov. Z chemického hľadiska ho možno klasifikovať ako chloronikotinylnitroguanidín. Imidakloprid je účinný proti dospelým blchám a proti larválnym štádiám bĺch. Okrem adulticidného účinku imidaklopridu sa preukázal aj jeho larvicídny účinok v blízkosti ošetrených zvierat. Larválne štádiá bĺch v blízkosti psov sú po kontakte s ošetrenými zvieratami eliminované. Imidakloprid má vysokú afinitu k nikotínergicko-acetylcholínovým receptorom v postsynaptickej časti centrálneho nervového systému (CNS) hmyzu. Následná inhibícia cholinergného prenosu u hmyzu vedie k paralýze a úhynu parazitov. Permetrín patrí medzi pyretroidy typu I. Pyretroidy spôsobujú zmeny v polarizácii Na+ kanálov u stavovcov a bezstavovcov. Piretroidy sa označujú aj ako "blokátory otvorených kanálov" vzhľadom na to, že spôsobujú pomalú polarizáciu a depolarizáciu Na+ kanálov v parazitoch. To vedie k trvalej hyperexcitácii nervového systému parazitov a ich následnej smrti. 5.2 Farmakokinetické údaje Po lokálnej aplikácii u psov sa roztok rýchlo distribuuje po celom povrchu tela zvieraťa. Obe účinné látky zostávajú zistiteľné na koži a srsti ošetreného zvieraťa najmenej 4 týždne. Systémová absorpcia prípravku je dostatočne nízka na to, aby neovplyvnila účinnosť alebo znášanlivosť pre cieľové druhy. Environmentálne vlastnosti Prípravok nesmie kontaminovať vodné toky, pretože môže byť nebezpečný pre ryby a iné vodné organizmy. Ošetrené psy nájdete v časti 4.5. Prípravky obsahujúce permetrín sú toxické pre včely. 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE1 Zoznam pomocných látok Butylhydroxytoluén (E321) Stredne nasýtené triacylglyceroly Metylpyrolidón Kyselina citrónová, bezvodá (E330) Dimetylsulfoxid 6.2 Inkompatibility Nie je známe. 6.3 Čas použiteľnosti Čas použiteľnosti veterinárneho lieku v neporušenom obale: 2 roky. 6.4 Osobitné opatrenia na uchovávanie Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu lieku pred svetlom a vlhkosťou. 6.5 Druh a zloženie vnútorného obalu Biela polypropylénová pipeta uzavretá polyetylénovým alebo polyoxymetylénovým uzáverom. Každá pipeta je zabalená v trojvrstvovom vrecku z polyetyléntereftalátu/hliníka/polyetylénu s nízkou hustotou. 6ml pipeta obsahujúca 4 ml roztoku Krabička obsahujúca 1, 4, 6 alebo 10 pipiet. Na trhu nemusia byť dostupné všetky veľkosti balenia. 6.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pri likvidácii nepoužitého veterinárneho lieku alebo odpadu pochádzajúceho z tohto lieku Liek nesmie kontaminovať vodné toky, pretože môže byť nebezpečný pre ryby a iné vodné organizmy. Po použití nasaďte uzáver späť na tubu. Akýkoľvek nepoužitý veterinárny liek alebo odpad, ktorý vznikne z tohto lieku, musí byť zlikvidovaný v súlade s miestnymi právnymi predpismi. 7, Novo mesto Šmarješka cesta 6 8501 Novo mesto Slovinsko 8. Registračné číslo (čísla) 96/093/15-C 9. 10. 10. 2015 10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU október 2015 DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE Vzťahuje sa na 1 balenie pipety: Veterinárny liek sa vydáva bez lekárskeho predpisu. Vyhradený veterinárny liek. Platí pre balenia po 4, 6 a 10 pipetách: Veterinárny liek sa vydáva bez lekárskeho predpisu.

Psy (kg živej hmotnosti) Názov produktu Balenie (ml) Imidakloprid (mg/kg živej hmotnosti) Permetrín (mg/kg živej hmotnosti)
4 kg Ataxxa 200 mg/40 mg roztok na aplikáciu na kožu - spot-on pre psov do 4 kg 0,4 ml minimálne 10 minimálne 50
>4 kg £ 10 kg Ataxxa 500 mg/100 mg roztok na aplikáciu na kožu - spot-on pre psov od 4 kg do 10 kg 1,0 ml 10 - 25 50 - 125
>10 kg £ 25 kg Ataxxa 1250 mg/250 mg roztok na aplikáciu na kožu - spot-on pre psov od 10 kg do 25 kg 2,5 ml 10 - 25 50 - 125
>25 kg £ 40 kg Ataxxa 2000 mg/400 mg roztok na aplikáciu na kožu - spot-on pre psov nad 25 kg 4,0 ml 10 - 16 50 - 80


Recenzia

Chcete tento produkt hodnotiť?

Musíte sa prihlásiť