MENU

KASTRÁCIA

psi5.jpg

Protože nemáme možnost zajistit plnohodnotný život všem štěňatům a koťatům, která jsou schopny feny a kočky vyprodukovat, je naší povinností zabránit jejich přemnožení. Dlouhodobé oddalování říje nebo její potlačování hormonálními nebo jinými preparáty není zcela bez negativních dopadů na zdravotní stav. U koček chovaných ve skupině nebo polovolně či volně není efekt takového odstranění nežádoucího rozmnožování 100%.

        Solidní člověk, pokud nemá možnost zajistit klidný život všem potomkům psů a koček, které chová, případně se o ně stará, zajistí, aby se nemohli rozmnožovat. Kastrace rozhodně není poškozením psa, feny, kocoura, kočky, krátký chirurgický zákrok v narkóze je menším zlem, než zabíjení nechtěných štěňat a koťat nebo jejich ponechání těžkému osudu bezprizorních zvířat a naplňováním útulků. Dříve tradovaný názor, že fena i kočka musí mít alespoň jednou v životě potomky je scestný, gravidita nemá ani pozitivní ani negativní vliv na kastraci ani na další život.

      Plnohodnotnou metodou zabránění rozmnožování je chirurgická kastrace, sterilizace, tj. odstranění pohlavních žláz, varlat nebo vaječníků. Provádí se v narkóze. U psů a kocourů se jedná o malý zákrok, ranky se zhojí během několika dnů. U fen a koček je nutno otevírat dutinu břišní, ovšem řez je malý a do týdne je fena i kočka opět fit.

        . Povaha kastrátů se nemění, agresivita pokud nebyla podmíněna sexuální konkurencí se, ale nijak výrazně nezmenší. Sklon k tloustnutí má na svědomí spíše chovatel, překrmování a málo pohybu. Kastrované feny nehárají, nelákají psy, psi nemají tendenci utíkat, vyhledávat háravé feny a toulat se. Kastrované kočky i kocouři žijící volně nemají problémy s konkurencí jiných koček, myši chytají stejně jako dříve. Více se drží při domě, protože nemají potřebu si rozšiřovat teritorium. Moč kocourů kastrátů nemá tak výrazný pach.

           Kastraci lze provést v kterémkoliv věku. U koček je obvykle limitem jen váha kotěte jeden kilogram. Feny se většinou kastrují po prvním nebo druhém hárání, kdy chovatel zjistí nepříjemnosti - malá plemena hárají po 4-6 měsících, velká po 9-12 měsících, fena krvácí průměrně 10 dnů, ale svolná k páření je až 25 dnů! Psi se kastrují většinou kolem stáří jednoho roku.

         V civilizovaných zemích jsou kočky žijící volně nebo polovolně všechny kastrovány, stejně tak kočky, které již nejsou vhodné k dalšímu chovu. Psi a feny, kteří nejsou určeni k chovu, nebo mají zvláštní určení, jako psi pro canisterapii, vodící, asistenční jsou také kastrovaní. Kastráti se dožívají vyššího věku, samicím nehrozí zánět dělohy, samcům zbytnění prostaty.

MVDr. Květoslava Mahelková