MENU

Prací prostředek Ariel Color 4,725kg 63dávek BOX

Prací prášek na barevné prádlo.

EAN: 8001841682303 ID: 36832

Cena: €22,20
Dostupnosť: Nie je skladom

Nákupom tohoto produktu získate 45 bonusových bodov

Ako sú zákazníci spokojní s týmto produktom? Recenzia

Prací prostředek Ariel Color 4,725kg 63dávek BOX

  • Novinka

Popis

Odstraňuje odolné skvrny tím, že proniká hluboko do vláken. Zabraňuje tomu, aby se skvrny v tkanině fixovaly. Odstraňuje dokonce i skvrny, které jsou příčinou zápachu, jako například od potu, a tělesné pachy. Vašemu oblečení dá nádherně čistý vzhled a vůni. Funguje už při 30 °C, takže pokud chcete mít prádlo znovu bílé jako nové, sáhněte po pracím prostředku Ariel. Oblečení můžete prát bez obav opakovaně. Ariel Color & Style je k dostání také jako tekutý prací prostředek a kapsle na praní.  

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ:

Signální slovo VAROVÁNÍ

Standardní věty o nebezpečnosti H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.

Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.

H302 - Zdraví škodlivý při požití.

H315 - Dráždí kůži.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 Recenzia

Chcete tento produkt hodnotiť?

Musíte sa prihlásiť