MENU

Ochrana osobných údajov

ochrana.png

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov.

Pri nakladaní s dátami sa zaväzujeme riadiť zákonom č. 101/2000 Sb. O ochrane osobných údajov.
Prehlásenie o ochrane osobných údajov.
Spoločnosť DOBRÁ MISKA s.r.o., prevádzkovateľ internetového obchodu www.dobra-miska.sk, prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade zo zákonom č. 101/2000Sb. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretím stranám.

Ochrana osobných údajov sa aj ďalej riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 - všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (ďalej len GDPR), častejšie označovaným anglickou skratkou GDPR (General Data Protection Regulation).

http://www.dobra-miska.sk/viac-o-gdpr

 

Aké údaje zhromažďujeme?

Pre realizáciu obchodnej transakcie od Vás potrebujeme poznať meno (prípadne meno firmy, IČO a kontaktnú osobu), adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefonny a mailový kontakt. Ďalej potom evidujeme Vaše obchodné transakcie s našou spoločnosťou.
K čomu údaje slúžia?
Všetky informácie v eshope www.dobra-miska.sk sú dostupné bez zadávánia akýchkoľvek údajov - obchodné podmienky, návod ako nakupovať, ceny, popisy produktov, recenzie atď. Pre realizáciu obchodnej transakcie a dodaniu tovaru na Vami určené miesto s Vami potrebujeme komunikovať a poznať vyššie uvedené údaje a tieto s Vaším súhlasom získame pri Vašej registrácií a to buď trvale alebo dočasne.

Ako môžete existenciu týchto dát ovplyvniť?

Po prihlásení do eshopu www.dobra-miska.sk môžete tieto údaje editovať či zmazať. (Nie je možné z účtovných dôvodov editovať fakturačné údaje.) V prípade, že chcete Vašu registráciu celkom zrušiť a doteraz ste u nás nenakúpili, stačí odoslať e-mail na info@dobra-miska.sk

***Objednávky vytvorené do 14 hodiny doručujeme nasledujúci pracovný deň***